• Sao Thiên tài đi theo mệnh, Thiên thọ lại tùy với Thân như ngầm bảo cho thấy phải gieo cái Nhân ở đâu thì sẽ gặt hái kết quả cho đời, vậy nêu tính ra sẽ thấy người sinh năm :

năm giáp Sao Long đức Can Chi thiên tướng tác dụng tỳ hưu Hội Đền Cờn ý nghĩa Ngũ Hành Cách chọn long huyệt cho phụ nữ Cung Tỵ Giải đoán hình gia đình phuc Ngay thang nam cách hóa giải phản quang sát các lễ hội ngày 4 tháng 12 âm lịch linh tinh bà tưng có bơm ngực không vượng vận đào hoa xay nha Tan quan niệm phật giáo tài khí hôn nhân văn khấn lễ đại tường HỮU BẬT Kết Hôn Muộn cẠKhông gian mở vận tiểu nhân yêu quý tướng miệng Thầy mà sao thiên khốc trong lá số tử vi xem bói các lễ hội ngày 10 tháng 9 chỉ đàn ông dẻo miệng Thượng khanh thiên bình chon tên theo ngũ hành Giản Hạ Thủy hợp với tuổi gì sao vũ khúc dựng cách chữa bệnh mơ ngủ Sao Thiên riêu sơn Sao Thiên Tài ở cung mệnh