Hôm nay: 04/08/2015 00:08 (giờ VN)
Ngày DL / /
Trời sao trời ở chẳng cân
Kẻ ăn không hết người lần không ra
Người thì mớ bảy mớ ba
Người thì áo rách như là áo tơi