Hôm nay: 01/11/2014 01:20 (giờ VN)
Ngày DL / /
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người