Hôm nay: 19/04/2014 16:24 (giờ VN)
Ngày DL / /
Trăm năm ba đá thi mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ