Hôm nay: 01/04/2015 00:00 (giờ VN)
Ngày DL / /
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà chấm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm mai