Hôm nay: 14/10/2015 05:58 (giờ VN)
Ngày DL / /
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng