Hôm nay: 30/05/2015 15:14 (giờ VN)
Ngày DL / /
Bồng bồng mẹ bế con sang
Đò to , nước lớn mẹ mang con về
Mang về đến gốc bồ đề
Xoay trở hết nghề mẹ bán con đi