Hôm nay: 24/10/2014 18:58 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chừng nào cho sóng bỏ ghành
Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em.