Hôm nay: 27/10/2016 04:03 (giờ VN)
Ngày DL / /
Khó mà biết lẽ biết lời
Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang