Hôm nay: 29/11/2014 04:25 (giờ VN)
Ngày DL / /
Con tằm nó nằm ăn lá dâu
Có khi ăn mất cả trâu lẫn bò