Hôm nay: 24/04/2014 23:38 (giờ VN)
Ngày DL / /
Ai ơi chớ vội cười nhau
Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành