Hôm nay: 25/06/2016 13:49 (giờ VN)
Ngày DL / /
Thà rằng ăn bát cơm rau
Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời