Hôm nay: 27/04/2015 17:29 (giờ VN)
Ngày DL / /
Sông sâu nước chảy đá mòn
Của kia ăn hết nghĩa còn ghi xương