Hôm nay: 06/02/2016 18:19 (giờ VN)
Ngày DL / /
Ai ơi chớ vội cười nhau
Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành