Hôm nay: 28/11/2015 12:49 (giờ VN)
Ngày DL / /
Lòng ta ta đã chắc rồi
Dù ai giục đứng giục ngồi chớ nao