Hôm nay: 02/05/2016 17:37 (giờ VN)
Ngày DL / /
Trèo lên trái núi Thiên Thai
Gặp hai con phượng ăn xoài trên cây.
Ðôi ta được gặp nhau đây
Khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng !