Hôm nay: 20/12/2014 14:58 (giờ VN)
Ngày DL / /
Sông sâu nước chảy đá mòn
Của kia ăn hết nghĩa còn ghi xương