Hôm nay: 25/07/2016 11:14 (giờ VN)
Ngày DL / /
Ngó ra sông Cái
Ngó ngoái thấy đình
Hạc chầu thần còn đủ cặp
Huống chi mình muốn lẻ đôi !