Minh Tâm Bửu Giám
Đây là một quyển sách góp nhặt những lời vàng tiềng ngọc của các bật Hiền triết hoặc doanh nhân thời xưa đã nói trong kinh điển hay sách

Trang 1