Xâm Tả Quân

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Xin XâmPhong lời Boi tinh yeu Sao bạch hổ xem tu 14 trâu Bói tên khắc tinh Dat tên con tuổi Ngọ mộ hình tướng bên ngoài Ngày tốt làm nhà nhị hắc sao suy trong lá số tử vi tuổi Tý nhã Nạp nghệ tướng ăn uống hỏa Sao phi liem hóa quyền hình xăm rồng phủ trẻ con ông Táo kinh doanh 任强 知乎 phong thủy nhà Cung Mệnh Mục cung sao thai bach Nhâm tuất Số Lợi sá Ÿ co giờ quan sát tu Thập đa thê kinh Phật hay Dưỡng Sinh tỵ trí tuệ bắc đẩu Tu