Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.chẩn tướng Phúc mÃ Æ cóc ba chân Pháp Sao thiên lương Lợi VAN soi chưa hao tài tam bảo 2021 các sao tốt lập đại nghiệp chá miếu sao bat tọa Nhân Mã đặt tên thước con giap sao phuc binh nước mộ sửu vân Tướng Nhà Phật người đàn ông trực phù vệ sinh tỵ dầm ngang sẹo An鎈 bán chim vẹt biết nói Bát Quái quý dậu Ä Huong ke giường cách tính mệnh tiết khí Nhìn ra dấu hiệu phát tài trên khuôn giằm cung bảo Nguoi Số