Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.Phú cung tà thiet khó Xem tượng Ngoại văn khấn giải hạn sao thái bach lòng bàn tay TẾT bùa nói chuyện bác sống hình xăm Thái tuế nhập quái ĐIÊM BAO Dần gia đình quê tên con gái Tuần Trướng Nhị Hắc vệ sinh Sao thiên sứ sao phuc binh Ä á la mậu ngọ văn khấn thổ công hoạn mơ thấy bướm tết Chòm tỉa con rắn mối Ngọc Trinh bàn chân bà chửa Ánh Sáng tướng người qua dáng đi phong thủy phòng khách tránh tiểu nhân bảo bình tướng đẹp tử vi người sinh ngày Đinh Sửu Quý Mão Sao Kình dương tiểu hạn Thần Tài