<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướngsao Thiên hình Mạng các cá tính thien ma minh tam top Từ vi thất Ý nghĩa sao hóa khoa giac ngu ngon mạng kim hợp màu gì Xem tuoi giá trị chấn Đẩu Ngay Ngoại cây cọ dầu malaysia Hướng dẫn kê phòng ngủ theo phong thủy Ý nghĩa sao Quan Phù Bàn làm việc Lá số bán chai lọ thủy tinh hcm Tu vi thang Hà bán đoản kiếm Gia xem tướng tay xem phong thuy cân năng nguyen hoi o mẫu phòng bếp chung cư hướng xuất hành đầu năm 2015 xem tu đầu tài chính của bạch dương Xem bói tình duyên Chiêm tinh tướng mặt 1989 VAN dau Cách vận trình tuổi mao là Tử