Quỉ Cốc Thần Quẻ

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻnguyệt suu Tuyền hoàng quân sao thiên lương ở cung mệnh cặp Thất sát ô Trái dương trạch đại toàn các hình dáng của mũi Bàn làm việc sao thiên cơ bàn tay chữ nhất Ốc thượng thổ nam tuổi mùi hợp với tuổi gì Bát tự của Lâm Tâm Như phong thủy chọn đất ở Tết Nguyên Tiêu là tết gì Luận đoán sao Tử phù Nhân tướng chòm sao hai mặt kết hôn Anh Việt trộm nẠp à m xem tuoi mơ thấy mộ những điều cấm kỵ trong tháng 7 âm Nhân trung là gì nhà vệ sinh nguyên tắc làm người Rằm xem giờ sinh biết tính cách bàn thờ nghĩa sao Thiên Y xuẠt sà t cung nhân mã và bò cạp chó chạy vào nhà Xem hướng phòng ngủ tuổi Tân Mão 1951 Sao thái dương cung kim ngưu và bọ cạp Sao Thiên hư thiên trù nhà dọn dẹp nhà cửa tướng phụ nữ ngoại tình sư tử bọ cạp