XEM NGÀY TỐT TRONG THÁNG 02 NĂM 2017
Xem ngày tốt để làm ăn buôn bán và các việc quan trọng: XEM NGÀY TỐT TRONG THÁNG 02 NĂM 2017

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 02/2017

Lịch Dương
1
Tháng 02

Lịch Âm
05
Tháng 01

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 1/02/2017 nhằm Ngày 05/01/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 02

Lịch Âm
06
Tháng 01

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Năm Ngày 2/02/2017 nhằm Ngày 06/01/2017 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 02

Lịch Âm
07
Tháng 01

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 3/02/2017 nhằm Ngày 07/01/2017 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 02

Lịch Âm
08
Tháng 01

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 4/02/2017 nhằm Ngày 08/01/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 02

Lịch Âm
09
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 5/02/2017 nhằm Ngày 09/01/2017 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 02

Lịch Âm
10
Tháng 01

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Hai Ngày 6/02/2017 nhằm Ngày 10/01/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 02

Lịch Âm
11
Tháng 01

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 7/02/2017 nhằm Ngày 11/01/2017 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 02

Lịch Âm
12
Tháng 01

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 8/02/2017 nhằm Ngày 12/01/2017 Âm lịch
Ngày Bính Dần, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 02

Lịch Âm
13
Tháng 01

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 9/02/2017 nhằm Ngày 13/01/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 02

Lịch Âm
14
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 10/02/2017 nhằm Ngày 14/01/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 02

Lịch Âm
15
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 11/02/2017 nhằm Ngày 15/01/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 02

Lịch Âm
16
Tháng 01

Ngày Cực Xấu

Chủ Nhật Ngày 12/02/2017 nhằm Ngày 16/01/2017 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 02

Lịch Âm
17
Tháng 01

Ngày Cực Tốt

Thứ Hai Ngày 13/02/2017 nhằm Ngày 17/01/2017 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 02

Lịch Âm
18
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 14/02/2017 nhằm Ngày 18/01/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 02

Lịch Âm
19
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 15/02/2017 nhằm Ngày 19/01/2017 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 02

Lịch Âm
20
Tháng 01

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 16/02/2017 nhằm Ngày 20/01/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 02

Lịch Âm
21
Tháng 01

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 17/02/2017 nhằm Ngày 21/01/2017 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 02

Lịch Âm
22
Tháng 01

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Bảy Ngày 18/02/2017 nhằm Ngày 22/01/2017 Âm lịch
Ngày Bính Tý, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 02

Lịch Âm
23
Tháng 01

Ngày Tương đối Tốt

Chủ Nhật Ngày 19/02/2017 nhằm Ngày 23/01/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 02

Lịch Âm
24
Tháng 01

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 20/02/2017 nhằm Ngày 24/01/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 02

Lịch Âm
25
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 21/02/2017 nhằm Ngày 25/01/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 02

Lịch Âm
26
Tháng 01

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 22/02/2017 nhằm Ngày 26/01/2017 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 02

Lịch Âm
27
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 23/02/2017 nhằm Ngày 27/01/2017 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 02

Lịch Âm
28
Tháng 01

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 24/02/2017 nhằm Ngày 28/01/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 02

Lịch Âm
29
Tháng 01

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 25/02/2017 nhằm Ngày 29/01/2017 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 02

Lịch Âm
01
Tháng 02

Ngày Tương đối Xấu

Chủ Nhật Ngày 26/02/2017 nhằm Ngày 01/02/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 02

Lịch Âm
02
Tháng 02

Ngày Rất Xấu

Thứ Hai Ngày 27/02/2017 nhằm Ngày 02/02/2017 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 02

Lịch Âm
03
Tháng 02

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 28/02/2017 nhằm Ngày 03/02/2017 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, Tháng Quý Mão, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
Xem Tiếp

xem tuổi vợ chồng Văn khấn nhà ở công ty cửa hàng văn khấn ông Táo văn khấn giải hạn sao mộc đức văn khấn cúng lễ tam tòa thánh mẫu Học tử vi tẠ mỘ VĂN KHẤN văn khấn lễ đại tường Tử vi nghiệm lý văn khấn tang lễ chuyển nhà cung sao giai han Tử Vi Lá số Tử Vi Khoa tử vi Thiên Lương Khoa học huyền bí Xem Tử Vi sao thái dương Diệu phong thủy Lá Số dan Đài Loan Vận Mệnh văn khấn sao thiên cơ cung Mệnh VĂN KHẤN GIẰM THÁNG GIÊNG tử vi đẩu số sao tử vi thiên cơ Sao thái âm thái dương Sao Thái âm xem tướng mặt đặt tên cho con tử vi tướng số vận trình tử vi Đặc tính Lễ hội tướng mặt đàn ông giàu có tướng mặt vận số xem tướng xem bói Giải đoán Đặt tên cho con thực sự quan trọng ngày rằm hoc tu vi

Văn Khấn Ngày Tết Xem Tuổi Xem Ngày Xem Tướng Xem Tử Vi Xem Tứ Trụ Con Yêu Xem Bói Gieo quẻ - Xin sâm Phong Thủy