XEM NGÀY TỐT TRONG THÁNG 06 NĂM 2017
Xem ngày tốt để làm ăn buôn bán và các việc quan trọng: XEM NGÀY TỐT TRONG THÁNG 06 NĂM 2017

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 06/2017

Lịch Dương
1
Tháng 06

Lịch Âm
07
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 1/06/2017 nhằm Ngày 07/05/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 06

Lịch Âm
08
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 2/06/2017 nhằm Ngày 08/05/2017 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 06

Lịch Âm
09
Tháng 05

Ngày Rất Tốt

Thứ Bảy Ngày 3/06/2017 nhằm Ngày 09/05/2017 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 06

Lịch Âm
10
Tháng 05

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 4/06/2017 nhằm Ngày 10/05/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 06

Lịch Âm
11
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai Ngày 5/06/2017 nhằm Ngày 11/05/2017 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 06

Lịch Âm
12
Tháng 05

Ngày Cực Xấu

Thứ Ba Ngày 6/06/2017 nhằm Ngày 12/05/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 06

Lịch Âm
13
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Tư Ngày 7/06/2017 nhằm Ngày 13/05/2017 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 06

Lịch Âm
14
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 8/06/2017 nhằm Ngày 14/05/2017 Âm lịch
Ngày Bính Dần, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 06

Lịch Âm
15
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 9/06/2017 nhằm Ngày 15/05/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 06

Lịch Âm
16
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 10/06/2017 nhằm Ngày 16/05/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 06

Lịch Âm
17
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 11/06/2017 nhằm Ngày 17/05/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 06

Lịch Âm
18
Tháng 05

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 12/06/2017 nhằm Ngày 18/05/2017 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 06

Lịch Âm
19
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 13/06/2017 nhằm Ngày 19/05/2017 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 06

Lịch Âm
20
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Tư Ngày 14/06/2017 nhằm Ngày 20/05/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 06

Lịch Âm
21
Tháng 05

Ngày Rất Tốt

Thứ Năm Ngày 15/06/2017 nhằm Ngày 21/05/2017 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 06

Lịch Âm
22
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 16/06/2017 nhằm Ngày 22/05/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 06

Lịch Âm
23
Tháng 05

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Bảy Ngày 17/06/2017 nhằm Ngày 23/05/2017 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 06

Lịch Âm
24
Tháng 05

Ngày Cực Xấu

Chủ Nhật Ngày 18/06/2017 nhằm Ngày 24/05/2017 Âm lịch
Ngày Bính Tý, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 06

Lịch Âm
25
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 19/06/2017 nhằm Ngày 25/05/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 06

Lịch Âm
26
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 20/06/2017 nhằm Ngày 26/05/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 06

Lịch Âm
27
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 21/06/2017 nhằm Ngày 27/05/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 06

Lịch Âm
28
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 22/06/2017 nhằm Ngày 28/05/2017 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 06

Lịch Âm
29
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 23/06/2017 nhằm Ngày 29/05/2017 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 06

Lịch Âm
01
Tháng 06

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 24/06/2017 nhằm Ngày 01/06/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 06

Lịch Âm
02
Tháng 06

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 25/06/2017 nhằm Ngày 02/06/2017 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 06

Lịch Âm
03
Tháng 06

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 26/06/2017 nhằm Ngày 03/06/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 06

Lịch Âm
04
Tháng 06

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 27/06/2017 nhằm Ngày 04/06/2017 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 06

Lịch Âm
05
Tháng 06

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 28/06/2017 nhằm Ngày 05/06/2017 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 06

Lịch Âm
06
Tháng 06

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 29/06/2017 nhằm Ngày 06/06/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 06

Lịch Âm
07
Tháng 06

Ngày Cực Xấu

Thứ Sáu Ngày 30/06/2017 nhằm Ngày 07/06/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết
Xem Tiếp

ý nghĩa sao ta phu Ý nghĩa sao Phượng Các HÓA ốc Sao Thiên Qúy ở cung mệnh Sao Lâm quan đoán Kỹ hải trung kim Sao thiên lương Hội Bơi Làng Võng La chuyện Mau sac cúng ông táo quân phú nhập miếu độc tọa Tuoi Bổ Mệnh Lượng Ý nghĩa sao Tam Thai giàu có sách tử vi Steve Jobs Ông Táo chầu trời ngày 23 tháng Chạp Hội Làng Yên Mỹ Hà Nội sao hoa cái trong lá số tử vi Sao THIÊN PHỦ Sao Hỷ thần Cung Trọng Điểm Hội Chợ Bản văn khấn giải hạn sao thổ tú hòn sỏi Sao Tử Phù ở cung mệnh cuộc đời Sao Điếu khách mùi lễ hội ngày 16 tháng 7 tam bảo nguyễn huệ bộ vị thiên đình Làm sao đà la sao tham lang tại mệnh thuận Sao lễ hội ngày 19 tháng 5 âm lịch dan Lễ Hội An Truyền xem tướng Sao Quốc ấn tài Sao Tử vi

Xem Tuổi Xem Ngày Xem Tướng Xem Tử Vi Xem Tứ Trụ Con Yêu Xem Bói Gieo quẻ - Xin sâm Phong Thủy