XEM NGÀY TỐT TRONG THÁNG 01 NĂM 2017
Xem ngày tốt để làm ăn buôn bán và các việc quan trọng: XEM NGÀY TỐT TRONG THÁNG 01 NĂM 2017

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 01/2017

1
Ngày Trung Bình
Chủ Nhật Ngày 1/01/2017
04/12/2016 âm lịch - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Mậu Tý, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
2
Ngày Cực Xấu
Thứ Hai Ngày 2/01/2017
05/12/2016 âm lịch - Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết
3
Ngày Rất Tốt
Thứ Ba Ngày 3/01/2017
06/12/2016 âm lịch - Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Canh Dần, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
4
Ngày Rất Tốt
Thứ Tư Ngày 4/01/2017
07/12/2016 âm lịch - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Tân Mão, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
5
Ngày Cực Xấu
Thứ Năm Ngày 5/01/2017
08/12/2016 âm lịch - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Định
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết
6
Ngày Rất Tốt
Thứ Sáu Ngày 6/01/2017
09/12/2016 âm lịch - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Quý Tỵ, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
7
Ngày Tương đối Tốt
Thứ Bảy Ngày 7/01/2017
10/12/2016 âm lịch - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Chấp
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết
8
Ngày Tương đối Xấu
Chủ Nhật Ngày 8/01/2017
11/12/2016 âm lịch - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Phá
Ngày Ất Mùi, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
9
Ngày Rất Tốt
Thứ Hai Ngày 9/01/2017
12/12/2016 âm lịch - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Nguy
Ngày Bính Thân, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
10
Ngày Rất Xấu
Thứ Ba Ngày 10/01/2017
13/12/2016 âm lịch - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thành
Ngày Đinh Dậu, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết
11
Ngày Trung Bình
Thứ Tư Ngày 11/01/2017
14/12/2016 âm lịch - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thu
Ngày Mậu Tuất, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
12
Ngày Rất Tốt
Thứ Năm Ngày 12/01/2017
15/12/2016 âm lịch - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
13
Ngày Trung Bình
Thứ Sáu Ngày 13/01/2017
16/12/2016 âm lịch - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bế
Ngày Canh Tý, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
14
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Bảy Ngày 14/01/2017
17/12/2016 âm lịch - Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Tân Sửu, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
15
Ngày Trung Bình
Chủ Nhật Ngày 15/01/2017
18/12/2016 âm lịch - Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Nhâm Dần, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
16
Ngày Tương đối Tốt
Thứ Hai Ngày 16/01/2017
19/12/2016 âm lịch - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Quý Mão, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết
17
Ngày Tương đối Xấu
Thứ Ba Ngày 17/01/2017
20/12/2016 âm lịch - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Bình
Ngày Giáp Thìn, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
18
Ngày Rất Tốt
Thứ Tư Ngày 18/01/2017
21/12/2016 âm lịch - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Ất Tỵ, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
19
Ngày Trung Bình
Thứ Năm Ngày 19/01/2017
22/12/2016 âm lịch - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Chấp
Ngày Bính Ngọ, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
20
Ngày Cực Xấu
Thứ Sáu Ngày 20/01/2017
23/12/2016 âm lịch - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Phá
Ngày Đinh Mùi, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết
21
Ngày Rất Tốt
Thứ Bảy Ngày 21/01/2017
24/12/2016 âm lịch - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Nguy
Ngày Mậu Thân, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
22
Ngày Tương đối Xấu
Chủ Nhật Ngày 22/01/2017
25/12/2016 âm lịch - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thành
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
23
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Hai Ngày 23/01/2017
26/12/2016 âm lịch - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thu
Ngày Canh Tuất, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
24
Ngày Rất Tốt
Thứ Ba Ngày 24/01/2017
27/12/2016 âm lịch - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Tân Hợi, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
25
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Tư Ngày 25/01/2017
28/12/2016 âm lịch - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bế
Ngày Nhâm Tý, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
26
Ngày Tương đối Xấu
Thứ Năm Ngày 26/01/2017
29/12/2016 âm lịch - Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Quý Sửu, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
27
Ngày Tốt Trên Trung Bình
Thứ Sáu Ngày 27/01/2017
30/12/2016 âm lịch - Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Giáp Dần, Tháng Tân Sửu, Năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
28
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Bảy Ngày 28/01/2017
01/01/2017 âm lịch - Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Mãn
Ngày Ất Mão, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
29
Ngày Trung Bình
Chủ Nhật Ngày 29/01/2017
02/01/2017 âm lịch - Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Bính Thìn, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
30
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Hai Ngày 30/01/2017
03/01/2017 âm lịch - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
31
Ngày Xấu, Dưới Trung Bình
Thứ Ba Ngày 31/01/2017
04/01/2017 âm lịch - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Chấp
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Nhâm Đần, Năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Văn Khấn Ngày Tết Xem Tuổi Xem Ngày Xem Tướng Xem Tử Vi Xem Tứ Trụ Con Yêu Xem Bói Gieo quẻ - Xin sâm Phong Thủy