Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau, rồi bấm nút gieo quẻ.

Nam mô a-di-đà-phật.
Hôm nay giờ Ất Hợi, ngày Giáp Tý, tháng Bính Đần, năm Giáp Thìn, tức ngày 21/01/2024 âm lịch.
Nay con có việc hồ nghi chưa quyết. Con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
Bạch Y Tầm Thanh, Cứu khổ Cứu Nạn, đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh quyết đoán cho. Trong 100 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin ngài báo ứng phân minh để con tỏ tường.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.


Nhà Ở loc ton TrÃ Æ võ Mạng Bá ƒ suy ngẫm tướng nốt ruồi hotgirl kiểu trinh táo tuổi tân mùi tỵ cây cảnh phong thủy trong văn phòng đệ cây cúc đồng tiền bát Sao Thiên trù Nạp Âm lông mày cẠCON GIÁP Quan cung Tý Chiên Chọn ngày sao Thiên riêu mau sac ngu hanh Tươi Tỳ Hưu phong thủy Tâm Sao Tử Phù ky mui Ât Hải dự Tam vu chìa cây kim tiền Angela vi van Vũ Tiến Phúc phong thủy tranh Sao Suy đồ phong thủy điềm báo giải cách tính mệnh SAO thiên viêt