Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.huong loc 12 chòm sao khi thất tình Đàn lễ Phật Ông kiêng kỵ đốt tet Kỷ suu cách chữa bệnh mơ ngủ hóa giải chòm sao ma MO Chòm sao vui vẻ nhìn tướng miệng tuỏi nắm MÃ o Hội Nghinh Cá Ông tỉnh khánh hòa Vị Sao Lực sĩ Boi đất giải tử vi người sinh ngày Đinh Sửu SAO HÓA QUYỀN TRONG TỬ VI Bạch Lạp Kim là gì quỷ thần vó trước Địa thế nói nửa CUỐI not ruoi yên xem ngay tot xau thang gieng mơ giun đánh con gì Cấn sa vị xem boi báo mộng đối Sao tả phù Điềm bao