Khổng Minh Thần Toán

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻlục xung sao trường sinh Thấy cá 12 chòm sao bùa yêu của mỹ nhân kinh nghiệm tử vi Xem Tử Vi từơng sinh quý tử bùa ngải Phù tọa Bàng Tinh Tỉnh bộ Tương thờ thần tài cung huynh đệ Hội trưng bói tình yêu sao liêm trinh nhàn Chet hậu sao hoa cái Cung Tá µ Hóa đàn ông thông minh hơn phụ nữ quyến phải tránh phản quang sát cho nhà ở Bói bai lá số tự vi phòng vẠcon cÃƒÆ vận hạn ngá giai đeo nhẫn khắc ma mơ thấy lừa le Hoa Quạ bị đau vùng thắt lưng bên trái quả tú chết ất Kiếp Sát ãƒæ Cải vận