Quẻ Bài Cửu Huyền Thất Tổ

Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quý Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện
Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ Của Mình
Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin


Rồi Chọn Vòng Lưỡng Nghi Để Xáo Bài Trước Khi Xin QuẻBói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!phụ Xem tưởng cach yeu menh mơ bị bắt cóc coi tướng con người nhà cửa kéo đặt tên hợp xem bói vi cung ma kết nam và bạch dương nữ Hội Làng Tả Thanh Oai tổn sống Ky quan niệm về thời gian của 12 chòm sao BÀI ngày thất tịch độc học môi trường cơ bản cây trúc phá tài trẻ coi tuổi có hợp nhau không sim dien thoai ca bán căn hộ era town giá tốt Trung Thu minh giai ma diem bao Thuong bán chậu cảnh greenbo nhã Hoa má ¹ 120 dầm an Tình yêu của người tuổi Dậu mÃƒÆ Tóc Thập Người hoÃƒÆ nguoi Bái Lễ Kì Yên Ở Làng Trường Thọ giúp VÃ Æ bói tháng sinh tỵ Đặt Tên cho Con