Sao Tử Phù thuộc hành Kim, chủ sự tang thương, hay gây rắc rối, ngăn trở mọi sự việc. Ngoài ra, còn có ý nghĩa sự chết, báo hiệu tang thương

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói

Ý nghĩa sao Tử phù

Ý nghĩa sao Tử phù

Hành: Kim

Loại: Hung Tinh

Đặc Tính: Tật bệnh, buồn thảm, nguy khốn, gây rắc rối ngăn trở công việc.

Là một phụ tinh. Là Sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn có sao Nguyệt Đức đồng cung.

Sao Tử Phù chủ sự buồn thảm, nguy khốn. Đây là một hung tinh loại nhẹ, chỉ một ác lâm vừa phải có mức độ.

Sao Tử Phù thuộc hành Kim, chủ sự tang thương, hay gây rắc rối, ngăn trở mọi sự việc. Ngoài ra, còn có ý nghĩa sự chết, báo hiệu tang thương.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Về Menu

Ý nghĩa sao Tử phù sao tử phù trong lá số tử vi Sao Tử Phù ở cung mệnh Sao Tử Phù


Tượng Học tử vi tháng 4 VÃ Æ chon nam sinh con tẠkỵ miếu hop thiên đồng Tiết Xuân Phân Tỉnh duyen Tuổi thìn sao that sat o cung menh sao Phá Quân âm lịch phụ địa võng hướng ban thờ lão boc bat huong Thắc Thiên lương cách xem bói trên bàn tay Năm 2020 mệnh gì Диеты Vị qua lễ phục sinh Thương Quan Cua Hóa tam linh mơ thấy diều chó Sao thien khốc sao Phá toái nhà Cung mão luận đoán phục vị Sao thiên khốc bính phật kiểm hoẠNhật 12 Đoàn áo