Trang 1


an tien Hỏi hoà boi điền Hôn Nhân cung hoàng đạo nét tháng Bính Tuất bầu Thập Trừ Mê Tín deal tết vệ sinh Bá ƒ danh vọng bầu kiên là sân sau của nguyễn tấn địa kiếp tứ sao hỏa tinh tại mệnh tăng tài lộc tử vi tuổi tý Sao Tuần xem vận hạn sinh tuổi Thìn phản ho tên cỏ thần Cung Bọ Cạp Tuổi Tý mơ thấy bể nước đầy xem not ruoi phu nu giờ sinh 12 con giáp nÃ Æ Bính Dần tướng lòng bàn tay Tử DAT Văn boi not ruoi Tên gọi am bảng cát hung di lặc vân