• Bài viết của Trần Việt Sơn trình bày kinh nghiệm quan trọng về tuần, triệt để giải đoán đại hạn của cụ Thiên Lương. Đây là một bài viết được tác giả trình bày rất dễ hiểu.
  • Loại: Tùy Tinh Đặc Tính: Bế tắc, chướng ngại, chặn đứng. Phụ Tinh. Tên gọi đầy đủ là Triệt Lộ Không Vong. Một trong 4 sao của bộ Tứ Kh...
  • Loại: Tùy Tinh Đặc Tính: Bế tắc, chướng ngại, chặn đứng. Phụ Tinh. Tên gọi đầy đủ là Triệt Lộ Không Vong. Một trong 4 sao của bộ Tứ Không là Thiên Không, Địa Không, Tuần Không, Triệt Không.
  • Sao Tuần Không và Sao Triệt Lộ (Tuần và Triệt) là hai sao đặc biệt quan trọng trong lá số tử vi, nó ảnh hưởng tới cung, chi phối các sao, thay đổi cường độ mạnh yếu, tốt xấu của mỗi sao
  • Nếu vô chính diệu có Tứ hay Tam Không thì làm nên danh phận nhưng không bền, tuổi niên thiếu vất vả. Là một Tùy tinh chủ sự chướng ngại, bế tắc.

sá Ÿ co giờ quan sát tu Thập đa thê kinh Phật hay Dưỡng Sinh tỵ trí tuệ bắc đẩu Tu chúc xem tướng đi của phụ nữ dẠTân sử phòng trong phòng Chính Lá số xay Sao Vũ Khúc Binh than Nhà Bình Tuổi Sửu hình xăm của sao địa kiếp ĐIÊM BAO môn VĂN KHẤN Tóm tướng lông mày hoà khoa tướng đàn ông ngoại tình Tướng Hậu nhóm sở thích là gì bí quyết hào Kỷ sao Tứ Lục Cúng trư khóe miệng cười hở lợi tướng số đàn bà vi món tủ Sao TRIệt