• Tìm hiểu về đặc tính của bộ đôi sao Phi Liêm và sao Phá Toái, Sao Phi Liêm thuộc dương hỏa, Sao Phá Toái dễ khiến cuộc đời thăng trầm trắc trở.
  • Hành: Hỏa Loại: Tùy Tinh Đặc Tính: Mau lẹ, thịnh tiến Phụ tinh. Sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực...
  • Sao Phi Liêm nếu gặp nhiều sao tốt thì mang lại sự may mắn một cách nhanh chóng. Nếu gặp các sao xấu thì bất lợi cũng nhanh chóng.

nap sao Thiên la năm giáp tý Hôn Nhân cung sửu mùi dưỡng sinh sao an quang ánh sáng Cúng giác quan cac cam ky Đạo Phật Tối la hằng ngày thiên bình tướng mặt đàn ông diện mạng hệ Huỳnh đế người mệnh Khảm hợp hướng nào cung hoàng đạo sư tử lai cách hóa giải dung THIÊN ĐỒNG Màu sắc bản gắn cửa xem ngày thong minh công việc bài trí Sao Thiên hình chọn nghề Sao Phượng các đa phu phòng ngủ quy nhan Thiên đám ma đôi chân mành Sao Bạch hổ May mắn với thư pháp khi 12 cung hoàng đạo là sát nhân cặp đôi thiên bình và bảo bình Sao Kình dương thứ tự sắp xếp 12 con giáp Sao phi liem