• Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm cho sao Thái Bạch, hướng dẫn chi tiết cách sắm lễ, bày lễ, đặt đèn, cách khấn và cúng sao Thái Bạch trong năm tốt tươi
  • Các ngày Thái Bạch không phụ thuộc vào tháng. Ngày kỵ đón dâu (âm lịch) Phương Thái Bạch soát 1-11-21 Thái Bạch đóng chính ở phương Đông 2-12-22 Thái Bạch đóng chính ở phương Đông Nam 3-13-23 Thái Bạch đóng chính ở hướng Nam 5-15-25 Thái Bạch đóng ch

hàm Quạ phán vượng phu tì hưu khoa Sao Thiên thọ sẹo Mục sao thai tue nạp âm triết nghề nghiệp bố Lưu hà ở cung mệnh tẠ cung bảo Nhân Quả lấy chồng giàu điền trạch văn van tay Sao thiên mã nội thủy sắm bát tự chòm sao FA kiểu tóc hợp với khuôn mặt tích phúc 12 người tuổi Thìn Tuong Y hao tài linh hồn Sao tham lang lời hay cóc Đặt người tốt Cu làm ăn 12 con giáp vượng tài đôi môi Âm lịch chòm sao thần nông hoà cung sao thai bach