Trung Châu Tên chữ T hỏa tinh chon gio chọn tên Sao THIÊN cơ Sao Thiên mã kế toán tài chính Huỳnh tín Tử gio Số Phận Xăm Mình tranh bình trà và chén trà cung phu thê tu phật chữ ĐẦu để cách xem chỉ tay đường trí đạo Bàng Tinh Chuông gió tuyền nét Tên gọi tướng ngón tay vườn cuối Giờ tốt Yên loài hoa không nên bày trên ban thờ pham kim lau la gi chá chung tình thiên thọ duyên cửa phật thực triết bênh sao quả tú mơ thấy bể nước đầy Quốc thần chết sao la hầu tỉ phú kỵ của Kim trong bốn mùa ưu Năm sinh con tính cách tuổi Mão cung Nhân Mã