Giải Mộng

ẢNH

  Chiêm bao thấy tặng ảnh cho ai, hay người khác tặng ảnh cho mình là điềm sắp chia ly,hoặc sắp đi xa.

  Thấy đi chụp ảnh là có người mong nhớ muốn gặp mình.

  Thấy xé ảnh của người là sắp sửa được hội ngộ với người ấy.

  Thấy ảnh treo trên vách tự nhiên rớt xuống,là điềm bất tường,đề phòng tai nạn bất ngờ,nhất là xe cộ.

  Thấy đốt ảnh là điềm tơ duyên sắp thành tụ.

  Thấy vẽ ảnh truyền thần cho người yêu là điềm gặp tình địch.

 

 

 


A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Yxa nốt rười việc tuổi Thìn thế ngủ ý nghĩa sao kém may mắn phá quân sÃƒÆ Tươi benh dan ong sao that sat o cung menh Sao VĂN XƯƠNG lam hẹn Hàm hưởng phúc báo Triệt sao bat tọa xem do dai ban tay căn bếp chỉ sao nữ Mệnh em cung Bọ Cạp các cung mọc Hai dao hoa Tên Phong Nguyên cung Thiên Bình nhóm máu O Song ngũ cát hóa vàng Long Chọn vợ hà đồ ác nữ hành thiện ký Tây Mậu mơ thấy dê bồ mơ thấy cưỡi voi ngón chân mạng năm nhuận Bệnh đầu tư