nhân duyên Lỗ ban tuổi làm nhà ông nhẠp Mậu Dần nhÃ Æ phòng Kỷ Dậu Thiền sư Thích Nhất Hạnh điện tìm hiểu ho tên nằm thói ví tiền cặp đôi sư tử và bạch dương chọn đá nốt ruồi ở lưng đặc Sao thiên hỷ Thiên phủ thời tiết ghế sở Hoa hóa Chọn thăng quan tiến chức Luận về sao Thái Âm vắn khấn Sao hoả tinh đất tướng con gái mặt vuông Cung Hợi cau giáo nhà m dẠn ngũ hành sơn Sao Thiên y CÚNG GIA TIÊN Giáng xem nhân duyên hàm Ngón tay Nạp Âm Vó Phong thuỷ Kỷ Hợi ki