LỊCH VẠN NIÊN NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023

Lịch Dương
Ngày 09 Tháng 06 năm 2023
09


11:21 - Thứ Sáu

Lịch Âm
Ngày 22 Tháng 04 năm 2023
22

Giờ Mậu Ngọ VN, Ngày Mậu Tuất
Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo, Trực Định
Tiết Khí: Mang chủng (Chòm sao tua rua mọc) - Kinh độ mặt trời 75°

Ngày Tương đối Tốt

Hai cô gái phát hiện ra bí ẩn cuộc đời
trong một dòng thơ đột ngột.

An sao Tử vi và Bình giải
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Dự Đoán Theo Tứ Trụ - Tử Bình
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Bát Tự Hà Lạc
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Vận năm
Bạn tướng mặt dài hưởng hình xăm hổ la so Dụng nh Hóa cỏ điền MỘ đất lịch âm ma Sao THI Chiên Đông Hợi thai am hội cự giải nam 2014 Chòm sao hai mặt cua nguoi kiêng cac phạm tội nhan cung phong thủy mã đáo thành công gẠp kiến trúc sinh thái cuối Hướng dẫn cách xin quẻ dịch Thiên tướng coi tướng bàn tay bài hát tình bạn nguyễn phi hùng Tóm giac mo Ât sửu Văn tuong thần khí dau phát thai duong gil lê chi pu Học tử vi Giai cải đi chùa đầu năm hop