LỊCH VẠN NIÊN NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2023

Lịch Dương
Ngày 02 Tháng 02 năm 2023
02


01:57 - Thứ Năm

Lịch Âm
Ngày 12 Tháng 01 năm 2023
12

Giờ Kỷ Sửu VN, Ngày Tân Mão
Tháng Giáp Đần, Năm Quý Mão
Là ngày Chu Tức Hắc Đạo, Trực Mãn
Tiết Khí: Đại hàn (Rét đậm) - Kinh độ mặt trời 300°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Hãy chỉ cho học sinh biết cách phát huy năng lực bản thân; khu rừng sẽ hát vang nếu có tiếng chim ca, bằng không khu rừng ấy sẽ hoàn toàn câm lặng.

An sao Tử vi và Bình giải
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Dự Đoán Theo Tứ Trụ - Tử Bình
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Bát Tự Hà Lạc
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Vận năm
phong thủy nhân tướng học trung hoa người tuổi dậu Phụ nữ đào hoa là gì so dái ý nghĩa ngày 14 Vợ Tịnh LÃ Æ dần XEM TUOI VO CHONG xem tu Sao TUẦN Sao Hóa khoa Sao Thai phụ THIÊN ĐỒNG Sao Thiên La vị cách Thổ tuoi Sao Tướng quân Sao Thiên đức Sao Bát tọa Sao Phúc đức Sao Địa võng Sao Đường phù Sao Văn xương con giap tai nóng 2017 Tạ Cung bùa cầu tài lộc Tang Xem Tử Vi móng Nu Tiên đại kỵ trong phong thủy lu tính cách tuổi Mão cung Bảo Bình mơ thấy chuột bạch đàn ông không nên lấy làm chồng 2021 cửa sổ thủy tinh cao thu nam phong khuông Liễu Vô Cư Sỹ Chọn vợ Cách xin xâm và vái tượng thần phật Anh Sở