tục mạng Tương Quan 12 cung Tình Quả Tú tuổi thìn đôi tai Tinh uống o ý nghĩa Sơn Đầu Hỏa Xem nôt ruôi Kinh cuộc sống vận hạn Hồi đặt tên sao tham lang xuất sao Lưu hà mơ thấy bánh người tuổi Ngọ mắt một mí Thành song ngư MO Phú chùa bà Đanh tân gia Tùng sim phong thuỷ Mục làm nhà Tương Sao Hỷ Thần tính cách con gái mơ thấy hoa Quý hợi Cóc ngậm tiền hỏa diện hờc tử vi mơ thấy ăn Thái Dương tọa cung Tử Tức tụ khí Giải khó dạy Cung thất