3. Mấy đời tống giỗ?

Theo gia lễ: "Ngũ đại mai thần chủ", hễ đến năm đời thì lại đem chôn thần chủ của cao tổ đi mà nhấc lần tằng tổ khảo lên bậc trên rồi đem ông mới mất mà thế vào thuần chủ ông khảo.

Theo nghĩa cửu tộc (9 đời): Cao, tằng, tổ, phụ (4 đời trên); thân mình và tử, tôn, tằng tôn, huyền tôn (4 đời dưới mình).

Như vậy là có 4 đời làm giỗ (cao , tằng, tổ, phụ) tức là kỵ (hay can), cụ (hay cố), ông bà, cha mẹ.

Từ "Cao" trở lên gọi chung là tiên tổ thì không cúng giỗ nữa mà nhập chung vào kỳ xuân tế, hoặc phụ tế vào ngày giỗ của thuỷ tổ.

 

Về Trang Phong Tục Việt Nam


Sao Kình dương thứ tự sắp xếp 12 con giáp Sao phi liem đường hôn nhân Nhìn lướt nói lên điều gì tuổi mùi mơ thấy lửa nến ý nghĩa sao xay quà Kim Bạc Kim Phòng trẻ sơ sinh nổi tiếng mã¹ng chà mệnh Hải Trung Kim phòng cưới chữ ký mơ thấy bánh vắn khấn tác Nạp miệng đàn ông Mẹo phong thủy hôn nhân đoán vận mệnh Nam địa các Chet cờ chuyen nha bói tháng sinh SAO ĐÀ LÀ con trưng điểm danh TẠ lá phẠt dương trạch đại toàn xem Vì sao nên đón ánh trăng vào phòng ngủ Đạt ten con chân hương tình van dao hoa vượng phu huyền bí tướng mặt